Oljeön

Lantbrukaren Pehr August Ålund byggde sin fabrik på på Barrön eller Oljeön som den kallas, år 1875. Att han valde ön var en medveten placering, då brand- och explosionsrisken var stor. Han hade i slutet av 1860-talet byggt en anläggning norr om bruket invid sjön Snyten som brann ner efter ett blixtnedslag. Ålund importerade råolja från Pennsylvania i USA, fett och talg från Ryssland och tjära, så kallad goudron, från Galizien, norr om Karpaterna. Råvarorna fraktades med malmpråm från Mälaren uppför Strömsholms kanal och de färdiga produkterna kunde även skeppas ut den vägen.

Ålund, som kom från Örebro, var lantbrukare från början och det är inte känt hur det kom sig att började i oljebranschen och var han fick sina kunskaper ifrån. År 1874 hade han efter sju års experimenterande, fått fram en ny metod för destillering och startade Ängelsbergs Oljefabrik. År 1876 fick han tillstånd att producera 1000 fat om året. Fabriken rymde tolv retorter för destillering, paraffinpress, ångpannecentral och magasin. Produktionen var uppe i 1500 fat per år.

Oljeraffineringen lades 1902 efter några tuffa år, men tillverkningen av smörjoljor och fett fortsatte under namnet AB Oljefabriken fram till 1927, då produktionen inte längre kunde ge vinst. De skyddstullar som funnits på konkurrerande produkter från utlandet hade då avskaffats. Axel Ax:son Johnsson, som även bland annat ägde Högfors Bruk tog därefter över anläggningen.

Oljeraffinaderiet räknas som det äldsta bevarade i världen vilket ju är fantastiskt. Och är förklarat som minnesmärke.

Man tar sig till Oljeön med båten Petrolia från hamnplatsen vid Ängelsbergs station. Visningar kan bokas av Fagersta turistbyrå utöver de fasta tider som anges varje sommar.