Engelsbergs bruk

Engelsbergs bruk ligger alldeles utanför Ängelsberg, cirka 10 kilometer sydost om Fagersta i Västmanlands län. Bruket anlades 1681 av häradshövdingen Per Larsson Gyllenhöök (1645-1706). Han och sonen Anders Gyllenhöök (1674-1757) utvecklade bruket, så att det i början av 1700-talet bestod av tre hyttor, tre masugnar, tre hammarsmedjor, en såg och en vattenkvarn.

Det blev ett av världens modernaste järnbruk under 1700-talet. Vid bruket finns herrgård, park, brukskontor, arbetarbostäder och industribyggnader. Engelsberg är det enda bruk i Sverige som har kvar såväl byggnader som det mesta av den tekniska utrustningen. Anders Gyllenhöök sålde Engelsberg 1728 till familjen Söderhielm, som på 1700-talet utvecklade bruket ytterligare. På 1800-talet ägdes Engelsberg av familjen Timm. Generalkonsul Axel Ax:son Johnson köpte bruket 1916 som lät det ingå i Avesta Jernverks förvaltning. Tre år senare lades bruket ner.

Nu ägs Engelsbergs bruk av Nordstjernan AB som med hjälp av Riksantikvarieämbetet restaurerade bruket på 1970-talet. Bruket ingår som en del i Ekomuseum Bergslagen.